Chiang Yomei

Magic Dance I

Magic Dance I (56” x 29.5” each, Mixed media on paper, 2003)